KONTAKT

Head of Office

Mgr. Zuzana Bieliková

E-mail: bielikova@direktstav.sk

Creative Account Manager & Marketing

Mgr. Natália Vargová

E-mail: vargova@direktstav.sk

Správa nehnuteľností

Ľubomír Lóci

E-mail: lubomir.loci@atrium.sk

Hlavný stavbyvedúci

Ing. Juraj Cabadaj, MBA

E-mail: cabadaj@direktstav.sk

Stavbyvedúci

Ing. Peter Mušec

E-mail: musec@direktstav.sk